Ուշադրություն. վերաբերվում է բոլոր նրանց, ովքեր ունեն ուշացած վարկեր. կարևոր տեղեկություն հենց ձեզ համար…..

Եթե վարկն ամբողջությամբ մարելու օրը վարկառուի կողմից վարկը մարելու հնարավորությունը բացառվում է գրավատան հայտարարած աշխատանքային օրերին (ժամերին) փակ լինելու պատճառով, ապա վարկն ամբողջությամբ մարելու օր է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ընդ որում, սույն մասում նշված պայմանի կիրառման դեպքում վարկի մարման օրվա փոփոխությունը չի կարող հանգեցնել հաշվարկվող տոկոսավճարի աճին:

Այս պայմանը խախտելու դեպքում լիազոր մարմնի (գրավատնային գործունեությունը լիցենզավորող և վերահսկող` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ) կողմից սահմանվում է տուգանք 50 000 դրամի չափով:


Սա կարգավորվում է «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» օրենքի 8.2-ևդ և 18-րդ հոդվածներով:

If the borrower is not able to repay the loan on the day of full repayment due to the fact that it is closed on working days (hours) announced by the pawnshop, the next business day is considered to be the day of full repayment of the loan.

Moreover, in case of application of the condition mentioned in this part, the change of the loan repayment day may not lead to the increase of the accrued interest.

In case of violation of this condition, the authorized body (Central Bank of the Republic of Armenia, licensing and supervising the pawnshop activity) shall impose a fine in the amount of AMD 50,000.

Be the first to comment on "Ուշադրություն. վերաբերվում է բոլոր նրանց, ովքեր ունեն ուշացած վարկեր. կարևոր տեղեկություն հենց ձեզ համար….."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*